Dorpsstraat 40 Aarlanderveen Route Bel 0172 571309 Neem contact op

De Molenviergang

Aarlanderveen is in de hele wereld beroemd vanwege haar Molenviergang, de enige in de wereld nog als zodanig werkzame serie windwatermolens. Deze molens dateren uit het einde van de achttiende eeuw, toen begonnen werd met het droogleggen van het ten westen van Aarlanderveen gelegen water. Op 5 maart 1735 werd door de Dijkgraaf en Hoogheemraden van Rijnland het besluit genomen tot het ‘insteken, slagturven, bedijken en droogmaken van de landen liggende ten westen van de Aarlanderveensche dijk of Heereweg, tot omtrendt aan de Moolenwetering toe, te samen groot Ses Hondert en Vijff Mergen, twee Hondert drie en veertig roeden.’
Dit was het begin van de Aarlanderveense molen driegang. Toen bleek dat het diepste gedeelte, ‘De Put’ genaamd, niet drooggemalen kon worden door drie molens, werd er in 1801 een vierde molen aan de driegang toegevoegd.

De Molenviergang is te bezoeken, maar hiervoor dient u wel eerst een afspraak te maken met de molenaar van de putmolen, tel. 0172 571854. U vindt de molen aan de Kerkvaartsweg 61 te Aarlanderveen.